On väga oluline, et me kasutame ja käitleme kõiki materjale mõistlikult ja keskkonnasõbralikult. Kui on küsimusi, et kuhu viia ühte või teist jäädet, siis vastuse leiad lehelt "Kuhu viia"


Seoses akude/patareide müügiga või patareisid/akusid sisaldavate seadmete tarnimisega oleme kohustatud juhtima Teie tähelepanu järgnevale: Lõppkasutajana on teil seaduslik kohustus tagastada vanad patareid/akud selleks ettenähtud kohta. Patarei - ja akujäätmed võivad vale käitlemise korral põhjustada kahju nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale. Seetõttu tuleb neid koguda teistest jäätmetest eraldi ning viia nende kogumiseks ette nähtud kogumiskastidesse või jäätmejaamadesse.  Oluline on ka see, et patarei ja aku kasutajad on tasunud patarei ja aku ostmisel selle kogumise ja käitlemise eest, kui see jäätmeks muutub. Seetõttu saab patarei- ja akujäätmeid tasuta tagasi anda. Patarei ja aku turustaja on kohustatud patarei- ja akujäätmed kasutajalt müügikohtas tasuta tagasi võtma.

Kasutatud patareisid/akusid, mis meie valikus on või on olnud, saate tasuta tagastada kogumiskohtades.  Vanade akude ja patareide vastuvõtmise põhimõte- tasuta on kohustatud vanu patareisid ja akusid vastu võtma kõik uusi müüvad kauplused.   Kasutatud patarei ja aku pole prügi, vaid materjal, mida õige käitlemise korral saab taas kasutusse võtta. Nii edendabki patarei- ja akujäätmete liigiti kogumine ka ringmajandust.Patareidel/akudel näidatud sümbolitel on järgmine tähendus: Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol tähendab, et akut/laetavat akut ei tohi visata olmejäätmete hulka. Pb = aku/laetav aku sisaldab rohkem kui 0,004 massiprotsenti pliid. Cd = aku/laetav aku sisaldab üle 0,002 massiprotsendi kaadmiumi. Hg = aku/laetav aku sisaldab rohkem kui 0,0005 massiprotsenti elavhõbedat. Pange tähele ülaltoodud juhiseid.

Kuhu viia?